Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Snickare Landgrens stämning av sin hustru 1879

Förhandling i Stockholms rådhusrätt avdelning 4 den 19 augusti 1879.

 

Vid förhandlingen i rättssalen berättade snickare Landgren följande:

Han har sex, varav tre i hans förra äktenskap. Alla barnen hade varsin sparbanksbok, dessutom hade ett barn en s.k. barnhusbok där det barnet fick ett visst penningunderstöd från barnhuset. Tre söner och en dotter hade varsin livförsäkring som de fått av Allmänna skyddsföreningen.

Dessa böcker och livförsäkringar och ett depositionsbevis från Riksbanken på 6 aktier à 200 kronor styck låg i en byrålåda i hemmet men de hade av hustru Landgren borttagits. När Landgren bad hustrun lämna tillbaks dem svarade hon att det gör jag bara om ”lagen ålade henne att göra det”.

Lars Landgren yrkade inte ansvar för stöld utan bara att få igen sparbanksböcker, barnhusbok, livförsäkringar och depositionsbevis.

 ”Sedan Landgren härefter tillkännagifvit att han och hans hustru blifvit inför kyrkorådet varnade för oenighet i äktenskapet, samt att han ämnade söka skilsmessa från sin hustru, förklarade Landgren på gifven anledning, att han återkallade stämningen och icke vidare fullföljde sin talan, med anledning hvaraf RR-n beslöt att målet skulle från handläggning ur R-ns diarium afskrifvas; hvilket afsades. Afträdde.

In fidem,

Naumann

vice Notarie”

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad