Foto

Restaurant Rosenbad, Strömgatan 24 och Rosenbadsparken