Foto

Sibyllegatan 16, detalj av takmålningar i 8-sidigt rum i entrén