Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Sturegatan 26 och Cardellgatan 1 t.h.

Uppdaterad