Foto

Hörnet Hammargatan 2 t.v. och Eriksbergsgatan 30