Foto

Bragevägen från Engelbrektskyrkan. Kvarteret Flugsnapparen i fonden