Foto

Detalj av portalinramning till Strandvägen 31