Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stockholms stadsmuseum

Rivning i kv. Järnplåten vid nuvarande Oxtorgsgränd. I bakgrunden de bägge Kungstornen

Uppdaterad