Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Rivning i kv. Järnplåten vid nuvarande Oxtorgsgränd. I bakgrunden de bägge Kungstornen

Uppdaterad