Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Sveavägen sedd norrut från Mäster Samuelsgatans bro. I bakgrunden korsningen Sveavägen - Kungsgatan

Uppdaterad