Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Klara Kyrka under restaurering av taket

Uppdaterad