Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från Klara Kyrka under restaurering av taket

Uppdaterad