Foto

Interiör från Klara Kyrka under restaurering av taket