Foto

Byggnadsarbeten för Tredje hötorgshuset och Sergelgatan