Foto
Fotograf: Lindgren, Herbert (1919-1987). Stadsmuseet i Stockholm

Gångbro över Sergelgatan mellan första och andra hötorgshusens terrasser. I fonden kv. Putten,

Uppdaterad