Foto

Gångbro över Sergelgatan mellan första och andra hötorgshusens terrasser. I fonden kv. Putten,