Foto
Fotograf: Holmén, Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Rad med skjul på Ladugårdsgärdet. Planerat tivoliområde

Uppdaterad