Foto
Fotograf: Holmén, Erik. Stockholms stadsmuseum

Rad med skjul på Ladugårdsgärdet. Planerat tivoliområde

Uppdaterad