Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Allmänna Försörjnings Inrättningen. Västra flygeln och Dårasylen sedd från sydost

Uppdaterad