Foto

Allmänna Försörjnings Inrättningen. Västra flygeln och Dårasylen sedd från sydost