Foto

Skylt på fasaden till huset Vasagatan 23, 25