Foto

Detalj av exteriören till Kungl. Posthuset, Vasagatan 28-34