Foto

Äldre villa med veranda, stä 5682, Spånga Kyrkväg 437