Foto

Spånga Kyrkväg 442, mot nordväst

Där det här huset som hade fastighetsbeteckningen Holmfrid 4 låg ligger 2012 fastigheten Holmfrid 16.