Foto

Interiör av rum med väggmålningar. Mäster Mikaels Gata 2