Foto

Västerlånggatan 70 - Funckens Gränd 2. Gatufasad