Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Tunnelgatan mot öster. I bakgrunden har hus rivits i kv. Apeln. Nu Olof Palmes Gata

Uppdaterad