Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Äldsta gatubeläggningen påträffad i samband med vattenledningsarbete. Hamngatan mittemot Kungsträdgården

Uppdaterad