Foto

Äldsta gatubeläggningen påträffad i samband med vattenledningsarbete. Hamngatan mittemot Kungsträdgården