Foto

Stä 5701. Exteriör av mindre villa. Solhöjdsslingan 8