Foto

Parti av äldre fabriksbyggnad. Från söder. Bällstavägen 11