Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Parti av äldre fabriksbyggnad. Från söder. Bällstavägen 11

Uppdaterad