Foto

Äldre byggnad, fabrik. Exteriör. Från sydost. Bällstavägen 11