Foto

Fabrik vid Bällstavägen. Från nordväst. Bällstavägen 11