Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Fabriksbyggnad vid Bällstavägen. Mot väster. Bällstavägen 11

Uppdaterad