Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stadsmuseet i Stockholm

Fabriksbyggnad vid Bällstavägen. Mot väster. Bällstavägen 11

Uppdaterad