Foto

Bruksvägen. Stä 1556 - 1557. Mindre hus av trä