Foto

Stä 3931. Viltorpsvägen 68 - 70. Från söder. Exteriör av mindre hus av trä