Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Stä 3931. Viltorpsvägen 68 - 70. Från söder. Exteriör av mindre hus av trä

Uppdaterad