Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Stä 3928 inför rivning. från sydväst. Ryttmästarvägen 183. Exteriör av mindre hus av trä

Uppdaterad