Foto

Stä 3928 inför rivning. från sydväst. Ryttmästarvägen 183. Exteriör av mindre hus av trä