Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stadsmuseet i Stockholm

Träbyggnader i kv. Minnet, Mariehällsvägen från öster

Uppdaterad