Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Träbyggnader i kv. Minnet, Mariehällsvägen från öster

Uppdaterad