Foto
Fotograf: Larcke, Folke. Stockholms stadsmuseum

Metargatan 15, östra gaveln

Uppdaterad