Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Trafikstockning på Västerbrons viadukt, södergående körfält mot Västerbroplan. Vy mot Marieberg

Uppdaterad