Foto

Polis som övervakar trafiken på Drottningholmsvägen vid Västerbron