Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

S:t Eriksgatan sedd mot Fleminggatan från S:t Eriksbron. Trafikstockning på södergående körfält

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad