Foto

Arbeten för ny trafikplats vid Tegelbacken. Vy mot Riddarfjärden och Stadshuset. I förgrunden Tegelbacksviadukten