Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Schaktning för ny underfart under järnvägen vid Tegelbacken. Ny trafikplats skall byggas vid Tegelbacken. I samband med byggandet av Klarastrandsleden. Vy mot öster

Uppdaterad