Foto

Kvarteret Täppan. Byggnadsdetaljer, bostad på inre gård efter Östgötagatan. Hus B. TV med skåpluckor