Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten har påbörjats för byggande av Fredhällsmotet. Essingeledens blivande sträckning över Drottningholmsvägen

Uppdaterad