Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Arbeten för Essingeledens framdragande i Kristineberg. I fonden Stadshagen

Uppdaterad