Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stadsmuseet i Stockholm

Informationstavla för Essingeleden, sträckan Gröndal - Lilla Essingen. Under Essingeledens anläggande

Uppdaterad