Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stockholms stadsmuseum

Gatuarbeten vid Lindhagensplan. I bakgrunden t.h. Lindhagensgatan

Uppdaterad