Foto
Fotograf: Johnson, Håkan. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt mot Essingebron från sydost.T.h. Lilla Essingen. I fonden Tranebergsbron och Fredhäll

Uppdaterad