Foto
Fotograf: Gram, Ingemar (1908-1986). Stockholms stadsmuseum

Öppen plats med parkbänkar i Kungsträdgården. Vy åt nordväst mot Sverigehuset, Nordiska Kompaniet och Sagerska husen

Uppdaterad