Foto

Öppen plats med parkbänkar i Kungsträdgården. Vy åt nordväst mot Sverigehuset, Nordiska Kompaniet och Sagerska husen