Foto

Pyramidformad ställning med brittiska flaggor i Kungsträdgården under Brittiska veckan 1968