Litteraturtips

Mordets praktik / Kerstin Ekman

Kerstin Ekmans roman Mordets praktik handlar om Hjalmar Söderbergs bok Doktor Glas, där läkaren Glas tar livet av den verdervärdige pastor Gregorius. Ekmans huvudperson är läkaren Pontus Revinge som blir besatt av författaren Hjalmar Söderberg och tror sig vara förebilden till hans romankaraktär Doktor Glas. I ett sommarhett Stockholm vid förra sekelskiftet diskuteras frågan om det någonsin kan vara rätt att ta en människas liv. 208 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Doktor Glas / Hjalmar Söderberg

Doktor Glas / Hjalmar Söderberg

Gregorius / Bengt Ohlsson

Gregorius / Bengt Ohlsson