Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen 4, kryssvalv med dekor i entré, SAF:s kontorsbyggnad

Uppdaterad