Foto

Exteriör av 2 - våningslänga med provisoriska bostäder. Entré via förstukvistar. Vanadislunden