Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. Stockholms stadsmuseum

Exteriör av 2 - våningslänga med provisoriska bostäder. Entré via förstukvistar. Vanadislunden

Uppdaterad