Foto

Rådmansgatan 75, Upplandsgatan 18, exteriör. T.h. Upplandsgatan söderut. I fonden t.h. Tegnérlunden