Foto
Fotograf: Larcke, Folke. Stadsmuseet i Stockholm

Gamla Riksbanken, Järntorget. Takplattor av tegel

Uppdaterad